Saigon Drum

Public Safety Resources

HOW TO REPORT

EMERGENCIES:

CALL 9-1-1 for all medical, fire and police emergencies, and anytime you believe there is a need to send police, fire, or medical personnel to the scene.  9-1-1 data informs police resource allocation and helps the Chinatown-ID Business Improvement Area understand the public safety situation in our neighborhood. *Repeat your spoken language if a translator is needed* 

National Suicide Prevention Lifeline: 800-273-8255. It is a national network of local crisis centers that provide free and confidential emotional support to people in suicidal crisis or emotional distress 24 hours a day, 7 days a week.

NON-EMERGENCIES:

Call 206-625-5011 for non-emergencies. Any incident that does not require immediate assistance fall under non-emergencies.

On-going drug activities that don't require an immediate response can be reported online through the Narcotics Activity Report or over the phone by calling 206-684-5797.

FIND IT, FIX IT APP:

Users can report select issues to the City of Seattle; including abandoned vehicles, clogged storm drains, and illegal dumping. Once downloaded, report an issue in the app by submitting a photo with detailed information and using the map's "drag and drop" feature to pinpoint the location. For more information and a full list of service request categories, visit the city's customer service bureau website.

Illegal Dumping + Graffiti: Seattle Public Utilities: 206-684-7587

For language interpretation, call (206) 684-3000. For historic landmark graffiti removal, call (206) 684-0228.

WHERE TO REPORT

2-1-1 is an easy-to-remember phone number for people to call for health and human service information, referrals, and other assistance to meet a person's needs.

Chinatown-ID Business Improvement Area (CIDBIA) currently provides assistance with completing police reports, incident report follow-ups, Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), needle removals, human waste clean-ups, litter pick-up, and graffiti removal.

Crime Prevention Coordinator: Crime Prevention Coordinators are experts in crime prevention techniques. You can talk to them about ongoing crime problems in your neighborhood, getting involved in Block Watch, CPTED Assessments, and setting up a meeting to train you and your neighbors on crime prevention tips. 

CID Public Safety Liaison with SPD: 

SPD Community Safety Officers:

Non-Police Public Safety Numbers: Comprehensive list of non-police public safety contacts

Personal Safety / 人身安全 / An Toàn Cá Nhân

Personal Safety: The Basics

 • Be aware of your surroundings
 • Walk with purpose. Make eye contact with others​
 • Walk in the middle of the sidewalk, away from doorways & parked cars​
 • Use common sense, stick to busy, well-lit streets, walk facing traffic​
 • Bring a buddy or request a security escort​
 • If something doesn’t look or feel right – Act! Leave; Cross the Street; Get to a Safe Location; Call 9-1-1​
 • Know landmarks/streets. Have a general sense of your direction of travel

Here’s a link to more detailed information on https://www.seattle.gov/police/crime-prevention/personal-safety

人身安全

走路時

 • 避免“自動駕駛”-注意周圍環境。
 • 抬頭,四處張望,並避免低頭看手機。
 • 有目標和信心地行走。
 • 如果戴著耳機,請確保您仍然能夠聽到外界的噪音。 

在途中

 • 小偷正在尋找的東西是:計算機,電話,珠寶和貴重物品。
 • 將所有個人物品放在附近。將背包,錢包,購物袋,包裹等放在腿上,手臂上或雙腳之間-請勿獨自坐在空座位上。如果站在擁擠的公共汽車或火車上,請考慮將背包移動一下,以便可以看到它。 
 • 保持警惕,避免入睡。如果您正在閱讀,請記住經常查找。 
 • 如果公共汽車或火車上有問題,請通知駕駛員和/或致電9-1-1。

搶劫和盜竊預防

 • 將您的ID和密鑰放在不同的位置。
 • 往返目的地時,請勿顯示貴重物品(例如iPod,iPhone,現金)。
 • 保持袋子靠近您的身體。 
 • 收起手機;僅在確實需要時使用它。完成後,再次將其收起。密碼保護並在手機上啟用GPS定位器功能。
 • 寫下手機的型號和序列號,並將該信息保存在安全的地方。
 • 如果您戴項鍊或其他貴重珠寶,請考慮將其戴在衣服下面,而不要顯眼地擺放。 
 • 使用自動櫃員機時,請選擇位於雜貨店內光線充足,繁忙區域的自動櫃員機。離開之前,請先存放現金和卡。
 • 切勿顯示大量現金,也不要攜帶過多的現金。

要考慮的事情

 • 如果您有不舒服的感覺,請聽。不要害怕過馬路,進入附近的商家或尋求他人的幫助。
 • 考慮照明-如果在夜間行走,請堅持光線充足的區域。
 • 規劃您的路線,以避開無人居住的公園,停車場,車庫,小巷等。 

如果有人面對你

 • 如果有汽車跟隨您,請不要靠近它。相反,轉彎並朝相反的方向走。
 • 如果有人索要您的錢包或電話,將其交還比遭受傷害更安全。
 • 如果有人試圖抓住您,請擺個場景。尖叫,踢,打架。盡你所能逃脫。製造吵鬧聲。大喊:救命!警察!

An Toàn Cá Nhân

Khi Đi Bộ

 • Tránh 'lái tự động' - chú ý đến môi trường xung quanh bạn.
 • Nhìn lên, nhìn xung quanh và tránh nhìn xuống điện thoại của bạn.
 • Bước đi với mục đích và sự tự tin.
 • Nếu đeo tai nghe, hãy đảm bảo rằng bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. 

Khi Nào Trên Phương Tiện Công Cộng

 • Những thứ mà bọn trộm đang tìm kiếm là: máy tính, điện thoại, đồ trang sức và những thứ có giá trị.
 • Giữ tất cả đồ đạc cá nhân gần đó. Giữ ba lô, ví, túi mua sắm, gói hàng, v.v., trong lòng, trên cánh tay hoặc giữa hai chân của bạn - chứ không phải chúng trên ghế trống. Nếu đứng trong xe buýt hoặc xe lửa đông đúc, hãy cân nhắc di chuyển ba lô xung quanh để bạn có thể nhìn thấy nó. 
 • Giữ tỉnh táo và tránh rơi vào giấc ngủ. Nếu bạn đang đọc, hãy nhớ tra cứu thường xuyên. 
 • Nếu có sự cố trên xe buýt hoặc xe lửa, hãy thông báo cho tài xế và / hoặc gọi số 9-1-1.

Phòng Chống Trộm Cắp Và Trộm Cắp

 • Mang theo ID và chìa khóa của bạn ở các vị trí riêng biệt.
 • Không trưng bày các vật phẩm có giá trị (ví dụ: iPod, iPhone, tiền mặt) khi đi bộ đến và đi từ điểm đến của bạn.
 • Giữ túi gần cơ thể của bạn. 
 • Cất điện thoại của bạn đi; chỉ sử dụng nó nếu bạn thực sự cần. Sau khi bạn hoàn thành, hãy cất nó đi một lần nữa. Bảo vệ bằng mật khẩu và kích hoạt các tính năng định vị GPS trên điện thoại của bạn.
 • Viết ra kiểu máy & số sê-ri của điện thoại và giữ thông tin đó ở nơi an toàn.
 • Nếu bạn đeo dây chuyền hoặc đồ trang sức có giá trị khác, hãy cân nhắc đeo chúng bên dưới quần áo thay vì trưng bày một cách nổi bật. 
 • Khi sử dụng máy ATM, hãy chọn máy ATM nằm ở khu vực đông đúc, đủ ánh sáng như bên trong cửa hàng tạp hóa. Cất tiền mặt và thẻ của bạn trước khi rời đi.
 • Không bao giờ trưng bày một lượng lớn tiền mặt và không mang nhiều tiền mặt hơn mức cần thiết.

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Nếu bạn có cảm giác không thoải mái - hãy lắng nghe nó. Đừng ngại băng qua đường, đi vào một cơ sở kinh doanh gần đó hoặc nhờ ai đó giúp đỡ.
 • Suy nghĩ về ánh sáng - nếu đi bộ vào ban đêm, hãy chú ý đến những khu vực có ánh sáng tốt.
 • Lập kế hoạch tuyến đường của bạn để tránh các công viên không có người ở, bãi đậu xe, nhà để xe, hẻm, v.v. 

Nếu Ai Đó Đối Đầu Với Bạn

 • Nếu một chiếc xe chạy theo bạn, đừng đến gần nó. Thay vào đó, hãy quay đầu và đi theo hướng ngược lại.
 • Nếu ai đó đòi ví hoặc điện thoại của bạn, giao nó luôn an toàn hơn là có nguy cơ bị thương.
 • Nếu ai đó cố gắng tóm lấy bạn, hãy tạo một cảnh quay. La hét, đá, chiến đấu. Làm những gì bạn có thể để thoát khỏi. Làm ồn. La lên "Cứu! Cảnh sát!"

Fire Safety Updates

 

Dear C-ID community members,

The Seattle Fire Department would like to remind residents to be mindful of fire safety during this holiday season. 

Here are some tips to keep you safe:

 1. Cooking is the number one cause of holiday fires. Make sure to be present while you are cooking and keep children three feet away from the stove.
 2. If you do have a pan fire on the stove, put a lid on it to extinguish the fire. Never use water on a grease fire.
 3. Consider using electrical candles or decorations. If you use real flames, blow out candles before leaving the room or going to bed.
 4. Keep holiday decorations at least three feet away from heat sources.
 5. Water your tree daily. Make sure to turn off all holiday lights on the tree and around your house when you go to sleep or leave the house.
 6. Utilize a power strip with an internal circuit breaker so you don’t overload electrical outlets. Never connect more than three strings of holiday lights together.
 7. Make sure your smoke and CO alarms are working so you and your family can get out safely if a fire starts.

For more information, please visit https://fireline.seattle.gov/2021/12/17/winter-holiday-safety/

Fire Prevention Tips for Businesses/Buildings

OUTSIDE

 • Secure business and garage areas by locking doors and windows
 • Clean up wastepaper, grasses, weeds, litter, or anything that can burn from around buildings
 • Do not allow dumpsters to become overfilled. Locate dumpsters and containers at least five feet away from walls and roof eave lines. Use only metal or metal-lined receptacles
 • Highly encourage you to place locks on commercial dumpsters or keeps them in a secured area.
 • Trim shrubbery from doors and windows to improve visibility
 • Install motion-sensor exterior lights
 • Additional tips for construction sites:
  • Secure security fencing at construction sites
 • Store solvents, fuels, and tools in a locked storage container or remove them from the job site when you are not using them
 • Remove trash and debris from the job site
 • Try not to store excess materials on the job site
 • Secure doors and windows on structures when crews are not actively working on the property

INSIDE

 • Test fire and life safety systems, including fire extinguishers, to ensure they are working and in compliance with codes
 • Develop and practice a fire response plan
 • Keep exit ways clear of items that could slow evacuation efforts

 企业/大楼预防火灾小贴士

外部

 • 鎖好門窗,確保企業和車庫區域的安全
 • 清理廢紙、草坪、雜草、垃圾或建築物周圍任何可燃燒的東西。
 • 請勿將大垃圾桶裝得過滿將大垃圾桶和廢棄物箱放置在距離墻和屋頂屋檐線至少五英尺遠的 地方。僅使用金屬或金屬裏襯的容器
 • 為商用大垃圾桶配置鎖或將其放置在安全區域
 • 修剪門窗處的灌木以提高能見度
 • 安裝運動傳感戶外照明燈 針對施工場地的其他小貼士:
  • 在施工場地設置安全圍欄
 • 在不使用溶劑、燃料和工具時,將其存儲在上鎖的儲物箱中,或將其從施工現場移走
 • 清除施工現場的垃圾和雜物
 • 盡量不要在施工現場存儲多余的材料
 • 當工作人員未對建築物進行積極的施工時,則請確保建築物的門窗關緊

內部

 • 測試包括滅火器在內的消防和生命安全系統,以確保其正常工作並符合規範
 • 製定並實施火災應對計劃
 • 保持出口通道遠離阻礙疏散工作的物品

LỜI KHUYÊN PHÒNG NGỪA CHÁY CHO DOANH NGHIỆP / TÒA NHÀ


BÊN NGOÀI

 • Đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và khu vực gara bằng cách khóa các cửa ra vào và cửa sổ
 • Dọn sạch giấy vụn, cây cỏ, cỏ dại, rác hay bất cứ thứ gì có thể bắt lửa xung quanh tòa nhà
 • Không để các thùng đựng rác quá đầy. Để các thùng đựng rác và thùng đựng cách xa tường và mái hiên ít nhất năm feet. Chỉ sử dụng các thùng đựng bằng kim loại hoặc mạ kim loại
 • Khóa các thùng đựng rác thương mại hoặc để thùng đựng ở khu vực an toàn
 • Cắt tỉa cây bụi ở cửa ra vào và cửa sổ để cải thiện tầm nhìn
 • Lắp đặt đèn cảm biến chuyển động ở bên ngoài Các lời khuyên bổ sung cho công trường xây dựng:
  • Lắp đặt an toàn hàng rào bảo vệ tại các công trường xây dựng
 • Cất dung môi, nhiên liệu và công cụ trong hộp đựng có khóa hoặc cất chúng khỏi khu vực làm việc khi quý vị không sử dụng
 • Dọn sạch rác thải và các mảnh vụn khỏi khu vực làm việc
 • Cố gắng không cất trữ quá nhiều vật liệu ở khu vực làm việc
 • Khóa các cửa ra vào và cửa sổ của công trường khi đội ngũ công nhân không làm việc tại đó

BÊN TRONG

 • Kiểm tra hệ thống an toàn hỏa hoạn và tính mạng, bao gồm cả bình cứu hỏa, để đảm bảo chúng hoạt động và tuân thủ các bộ luật
 • Xây dựng và thực hành kế hoạch ứng phó với hỏa hoạn
 • Để các lối thoát hiểm thông thoáng giúp việc sơ tán có thể diễn ra nhanh chóng hơn

Fire Prevention Tips for Homes

OUTSIDE

 • Secure home and garage areas by locking doors and windows
 • Clean up grasses, weeds, litter, or anything that can burn from around buildings. Clear carport areas of all combustibles
 • Locate dumpsters, recycle bins, and yard waste containers at least five feet away from walls and roof eave lines. If possible, keep them in a secured area. Do not allow them to become overfilled
 • Commercial customers can call Seattle Public Utilities at (206) 684- 7665 to arrange for delivery and installation of locks for recycling and garbage dumpsters
 • Trim shrubbery from doors and windows to improve visibility
 • Install motion-sensor exterior lights or consider leaving lights on

INSIDE

 • Test smoke alarms to ensure they are working
 • Have a fire escape plan for all family members. Be sure it includes knowing all the exits and an outside meeting place
 • If you have a fire extinguisher, know where it is located and how to use it

居家預防火災小貼士


外部

 • 鎖好門窗,確保住房和車庫區域的安全
 • 清理草坪、雜草、垃圾或建築物周圍任何可燃燒的東西。清除車庫區域內的所有易燃物
 • 將大垃圾桶、回收箱和庭院廢棄物箱放置在距離墻和屋頂屋檐線至少五英尺遠的地方若可 能的話,將它們放置在安全的區域。請勿將它們裝得過滿
 • 商務客戶可致電 (206) 684-7665 聯系 Seattle Public Utilities (西雅圖公共事業部門),安排 配送和安裝用於回收箱和 垃圾桶的鎖
 • 安裝運動傳感戶外照明燈或考慮一直保持燈打開的狀態
 • 修剪門窗處的灌木以提高能見度

內部

 • 測試煙霧警報器以確保其正常工作
 • 為所有家庭成員製定一個火災逃生計劃。確保計劃中包括知道所有的出口和外面聚集地點
 • 如果您有滅火器,則請了解它的位置以及使用方法

LỜI KHUYÊN PHÒNG NGỪA CHÁY CHO NHÀ


BÊN NGOÀI

 • Đảm bảo an toàn cho căn nhà và khu vực gara bằng cách khóa các cửa ra vào và cửa sổ
 • Dọn sạch cây cỏ, cỏ dại, rác hay bất cứ thứ gì có thể bắt lửa xung quanh nhà. Dọn sạch các chất dễ cháy khỏi khu vực để xe hơi
 • Để thùng rác, thùng đựng đồ tái chế và thùng đựng rác thải sân vườn cách xa tường và mái hiên ít nhất năm feet. Nếu có thể, hãy để các thùng đó ở một khu vực an toàn. Không để các thùng đựng quá đầy
 • Khách hàng thương mại có thể gọi đến Seattle Public Utilities (Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Seattle) theo số (206) 684-7665 để sắp xếp giao và lắp đặt khóa cho các thùng đựng đồ tái chế và thùng đựng rác thải
 • Cắt tỉa cây bụi ở cửa ra vào và cửa sổ để cải thiện tầm nhìn
 • Lắp đặt đèn cảm biến chuyển động ở bên ngoài hoặc cân nhắc luôn bật đèn

BÊN TRONG

 • Kiểm tra máy báo khói để đảm bảo chúng hoạt động
 • Có sẵn kế hoạch sơ tán trong trường hợp hỏa hoạn cho mọi thành viên gia đình. Hãy đảm bảo kế hoạch đó bao gồm mọi người biết các lối thoát hiểm và địa điểm gặp mặt bên ngoài
 • Nếu quý vị có bình cứu hỏa, hãy biết vị trí của nó và cách sử dụng

Hate and Bias Crimes

Reporting a Hate Crime

Hate Crimes, Bias Crimes, and Malicious Harassment are interchangeable terms. "Malicious Harassment" is the legal term used for these types of crimes.

REPORTING A CRIME
If the incident is happening now, or just happened, call 911 immediately. If the incident has already occurred, the immediate danger is over and there are no injuries, call (206) 625-5011. *Repeat your spoken language if a translator is needed*

The immediate police response to a report of a hate crime will be handled like any call.  However:

 • If you believe the incident was motivated by your status, ask the officer to make a note of that in the report.
 • If you can, give the officer the exact wording of what was said, regardless of how offensive it is.
 • If there are any witnesses to the incident, point them out to the officer at the scene.  

If the case meets the criteria for a hate crime, your case will then be forwarded to SPD's Bias Crime Detective or a local precinct detective for follow-up investigation.

關於據報仇恨犯罪的中文詳細信息請點擊此處連接
Tiếng Việt: Tệ Nạn Kì Thị và Phân Biệt Chủng Tộc

If you are currently experiencing a Hate Crime or Malicious Harassment, call 9-1-1 and repeat the language you prefer.

If you would like to make an Online Report of an incident that has already occurred and you need language support, contact Cecilia Liang.

Commercial Safety Tips

1. Prepare Your Business

 • Contact your insurance professional to determine your coverage for these events.
 • If you have a security system, make sure it's working and turned on before you leave your business.
 • Double-check that doors and windows are locked at businesses and residential buildings.
 • Pull in any loose items that can be used for property damage, such as rocks.
 • Have a representative available who has the authority to make decisions to protect your assets.
 • Determine if you need to close your business early.

2. Train Employees on Security Procedures

 • Create an action plan for how employees should react if there is an active violent situation outside of your business. Make sure that everyone knows important information like how to properly lock down or evacuate the building in an emergency.
 • Be vigilant and report crimes immediately to 911. 
 • Remember lives are more important than property. Make sure that everyone knows important information like how to properly lock down or evacuate the building in an emergency.

3. Secure Your Property

 • Check for items that can be thrown or used to damage property on the streets (i.e. glass bottles, rocks, etc.).
 • Secure all open areas like outdoor seating areas, garages, dumpsters, and recycling bins as much as possible and remove all combustibles that cannot be secured.
 • If possible, install plywood to block your windows.

4. Lights On

 • Well-illuminated premises will discourage suspicious activity and make it easier for pedestrians to spot.

The best thing to do is be great neighbors and community members and report what you see happening in the neighborhood if it warrants police presence. 

1.為企業做好準備

 • 與您的保險專業人士聯絡,確定這些事件的承保情況。
 • 如果您有安全系統,請在離開企業之前確保其正常工作並已開啟。
 • 仔細檢查企業和住宅建築的門窗是否已上鎖。
 • 將可能造成財產損失的任何鬆散物品(比如石頭)取出來。
 • 有一名有權做決定保護您的資產的代表。
 • 確定您是否需要提早結束營業。

2.對員工進行安全程序培訓

 • 針對企業外面發生重大暴力局勢時員工應該如何應對制定行動計劃。確保每個人都知道重要資訊,比如在緊急情況下如何鎖好門窗或撤離建築。
 • 保持警惕,立即向 911 報告犯罪情況。 
 • 記住,生命比財產更重要。確保每個人都知道重要資訊,比如在緊急情況下如何鎖好門窗或撤離建築。

3.保護您的財產

 • 檢查街道上是否有可以拋擲或用來破壞財產的物品(例如玻璃瓶、石塊等)。
 • 盡可能保證所有開放區域安全,如室外座位區域、車庫、垃圾箱和回收箱,並清除所有無法保證安全的可燃物。
 • 如果可能,安裝膠合板來擋住窗戶。

4.亮燈

 • 照明良好的經營場所會阻止並且使行人更容易發現可疑活動。

最佳做法是成為熱心的鄰居和社區成員,如果需要警察在場,請報告您在社區看到發生的情況。

1. Chuẩn Bị Doanh Nghiệp của Quý Vị

 • Hãy liên hệ với chuyên gia bảo hiểm để xác định phạm vi bao trả bảo hiểm cho những sự kiện này.
 • Nếu quý vị có hệ thống an ninh, hãy đảm bảo hệ thống có hoạt động và bật hệ thống lên trước khi quý vị rời cơ sở doanh nghiệp của mình.
 • Kiểm tra lại cửa ra vào và cửa sổ được khóa tại cơ sở doanh nghiệp và tòa nhà cư trú.
 • Bỏ đi mọi vật dụng lỏng lẻo có thể được sử dụng để phá hủy tài sản, như sỏi đá.
 • Đề nghị một chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ, người có quyền hạn đưa ra các quyết định bảo vệ tài sản của quý vị.
 • Quyết định liệu quý vị có cần đóng cửa cơ sở của mình sớm hay không.

2. Đào Tạo Nhân Viên về Các Quy Trình An Ninh

 • Tạo lập một kế hoạch hành động, trong đó nêu rõ cách nhân viên cần phản ứng nếu có tình trạng bạo lực đang diễn ra bên ngoài cơ sở doanh nghiệp của quý vị. Hãy đảm bảo mọi người đều biết thông tin quan trọng như cách đóng cửa cơ sở đúng cách hoặc di tản khỏi tòa nhà trong tình huống khẩn cấp.
 • Thận trọng và báo cáo các hành vi tội phạm ngay cho 911. 
 • Hãy nhớ mạng sống quan trọng hơn tài sản. Hãy đảm bảo mọi người đều biết thông tin quan trọng như cách đóng cửa cơ sở đúng cách hoặc di tản khỏi tòa nhà trong tình huống khẩn cấp.

3. Đảm Bảo An Ninh cho Tài Sản của Quý Vị

 • Hãy kiểm tra các vật dụng có thể được ném hoặc sử dụng để phá hủy tài sản trên đường phố (vd: chai lọ, sỏi đá, v.v...).
 • Hãy gia cố chắc chắn tất cả các khu vực mở như khu vực ngồi bên ngoài, gara, thùng đựng rác to và các thùng rác tái chế nhiều nhất có thể và loại bỏ đồ dễ cháy không thể gia cố chắc chắn.
 • Nếu có thể, hãy lắp đặt gỗ dán để che chắn cửa sổ của quý vị.

4. Bật Đèn

 • Các khu vực thắp sáng tốt sẽ ngăn cản hoạt động đáng nghi ngờ và dễ dàng phát hiện người đi bộ qua lại hơn.

Điều tốt nhất cần làm là hãy là một người hàng xóm và thành viên cộng đồng tuyệt vời, đồng thời báo cáo những gì đang diễn ra trong khu dân cư mà quý vị nhìn thấy nếu cảnh sát cần có mặt.